Měření emisí pravidelné, stanovené zákonemč.56/2001 Sb.

Ceny měření emisí jsou věcně regulované ceny, stanovené na základě výměru MFČR z roku 2013 ve smyslu § 6 zákonač.526/90 Sb.o cenách.

Pracujeme s moderní technikou na měření emisí