Technická prohlídka silničního vozidla je zákonem vyžadovaná kontrola technického stavu, kterému podléhají všechna silniční vozidla evidovaná v České republice a opatřená registrační značkou. Registrační značka při technické prohlídce není podmínkou za předpokladu, že při technické prohlídce vozidlo není ještě registrováno nebo je zapsáno v TP uložení RZ v depozitu.. Technická prohlídka se provádí na stanicích technické kontroly.

Průběh a podmínky technické prohlídky vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., platného od 1. 7. 2001.

 

Platnost STK (roky)
Vozidlo První prohlídka Další prohlídky
osobní automobil, autoškola 4 2
nákladní automobil do 3 500 kg 4 2
nákladní automobil nad 3 500 kg /neprovádíme/ 1 1
autobus /neprovádíme/ 1 1
motocykl do 50 cm³ nebo do 50 km.h-1 s výjimkou motocyklu opatřeného šlapadly 6 4
motocykl nad 50 cm³ a nad 50 km.h-1 6 4
traktor 4 4/2
nebrzděný přívěs do 750 kg 6 4
přípojné vozidlo do 3 500 kg kromě nebrzděného přívěsu do 750 kg 4 2
přípojné vozidlo nad 3 500 kg /neprovádíme/ 1 1
taxislužby, vozidlo s právem přednosti v jízdě, speciální automobil 1 1
vozidlo autopůjčovny s výjimkou nebrzděného přívěsu do 750 kg 1 1